Disrupt or die

Er temaet for netværksdagene i UpFrontNet der løber af stabelen d. 30-31. marts på Brogården i Strib.
Vi har samlet en stjernerække af fantastiske oplægsholdere, som vi håber rigtig mange er interesserede i at møde.

Mød bl.a.
Den internationalt kendte robotspecialist Henrik Schärfe, der giver os en introduktion til alle de nye disruptive teknologier der vælter frem.
Professor Eva Sørensen fra RUC – een af samskabelsesbegrebets fremmeste eksponenter.
Innovationsfonden v. Mads Stubgaard-Schmidt der arbejder målrettet med disruption.

Se hele programmet og alle oplægsholdere her.
Handout 2017-vedhæft pdf

Henrik Scharfe

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Glædelig jul og godt nytår

Julen nærmer sig med hastige skridt og roen sænker sig så småt over det lille kontor.
2016 har på alle måder været et godt år for firmaet, idet følgende aktiviteter bør fremhæves:

Uddannet 20 nye dygtige fundraisere, der nok skal gøre en forskel der hvor de virker :-)
Gennemført rigtig mange kortere fundraising kurser målrettet foreningsfolk, ildsjæle i landdistrikter m.fl. – altid en fornøjelse!
Efteruddannet magistre i fundraising for DM Efteruddannelse forår og efterår.
Gennemført 2-dags fundraising kursus for forskere og PhD studerende på Grønlands Universitet.
Haft et væld af andre spændende gæsteoptrædender i kommuner, fagforeninger, UC’er.

Derudover har firmaet bistået i udviklings- og ansøgningsarbejdet i forbindelse med en lang række større projekter. Projekternes volumen og ambitionsniveau er stedse stigende, men dermed ikke desto mindre spændende. Der har været tale om såvel store anlægsprojekter som aktivitets- og metodeudviklende projekter og kunderne tæller bl.a.:

Nationalpark Mols Bjerge
Mariager Saltcenter
Aarhus Produktionsskole, Aarhus Tech og yderligere 5 produktionsskoler
UC Sjælland
Aarhus Teater
Flakkebjerg Efterskole
Østre Gasværk Teater
Job-Banken
Gribskov Kommune
Cross Cultures
… med mange flere :-)

Tak for 2016 – vi ses i 2017!!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Nyuddannede fundraisere

Onsdag d. 14. december 2016 bestod 5 kursister på Fundraising Uddannelsen eksamen. Stort tillykke med præstationen ønskes til:

Mette Kuntz Jensen, Fundraising koordinator, Kolding Kommune
Claus Hermansen, Adm. Direktør, Glæde & Børn Aps
Manuela Brümmer, Iværksætter
Helene Nikolajsen, Lektor, UC Syddanmark
Marie Bøttcher Christensen, Landdistrikts konsulent, Vejen Kommune

Derudover har følgende gennemført uddannelsen:
Susanne Tang, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent, Holstebro Kommune
Marianne Disch, faglig konsulent, fritstillet fra Socialstyrelsen
Rikke Kjærulff, Fundraiser, Viborg Kommune

dream-team-efteraar-2016

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Bikubenfonden har fået ny strategi

Fonden vil fremover arbejde for at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og for kunstnere og kulturinstitutioner til at gå nye veje. Med den nye strategi for det filantropiske område bevæger Bikubenfonden sig nu i endnu højere grad i retning af at agere som en proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond.

Læs mere om strategien i dagens Altinget, og på Bikubenfondens hjemmeside: http://www.bikubenfonden.dk/bikubenfondens-strategi

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

8 nyudklækkede fundraisere :-)

D. 15 juni gik 8 håbefulde kursister på fundraising uddannelsen efteråret 2016 op til eksamen – alle med et flot resultat.

Stort tillykke til de 8 nye eksaminerede fundraisere:
Mie Madsen, projektleder, Lolland Kommune
Ida Marie Jeppesen, projektleder, Lolland Kommune
Kristine Lynge-Pedersen, projektkoordinator, Grønlands Universitet
Helle Boller, udviklingskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lone Christensen, fundraiser, Holbæk Krisecenter Medusa
Birgitte Vestergaard, projektassistent, Copenhagen Bombay Production
Katrine Lagarth, nordisk projektleder, Reckitt Benckiser A/S
Christian Kühne, udviklingskonsulent, Københavns Kommune

Derudover har nedenstående deltaget i uddannelsesforløbet:
Karin Kjær, Yo-Yo
Faton Avdijaj, Dimmitant fra Europa studier
Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent klima, Helsingør Kommune
Simon Post, projektleder, Lolland Kommune
Lisbeth Urfe, udviklingskonsulent, Lolland Kommune

149

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Danmarksfonde.dk

Nyt spændende site om fondes uddelinger, bevillingspraksis og meget mere, – og så er det endda gratis !

http://danmarksfonde.dk/fondsledelse/

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støtter to typer projekter: forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Formålet med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

  • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
  • At styrke bosætningen i landdistrikterne
  • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere – såvel danskere som nydanskere
  • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
  • At styrke de lokale kulturaktiviteter
  • At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge

Puljen yder støtte til to projekttyper:

  • Forsøgsprojekter
  • Projekter på de små øer

Ansøgningsfrister
Forsøgsprojekter i landdistrikterne: Ansøgningsfrist for 1. runde er 24. juni 2016 kl. 12:00.
Projekter på de små øer: Ansøgningsfrist for 1. runde er 24. juni 2016 kl. 12:00.

Læs mere her: http://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Vil du være fundraiser?

Fundraising er et super spændende og engagerende arbejdsfelt, hvor man hele tiden får lov at arbejde med de mest innovative og projektideer. Som fundraiser er man i sandhed med til at “gøre en stor forskel”! Ikke underligt at kompetencer og erfaring indenfor fundraising i stigende grad efterspørges i jobopslagene.

Jeg har personligt haft fornøjelsen af at arbejde med fundraising de sidste 26 år og derudover delt ud af min viden og erfaring på rigtig mange kurser.

Gennem de sidste 16 år har jeg udbudt en decideret Fundraising Uddannelse forår og efterår, der fokuserer på at rejse midler fra private fonde og offentlige puljer i Danmark, Norden og EU – dertil et enkelt modul omkring sponsering.

Uddannelsen kvalificerer dig til at blive professionel fundraiser på højt niveau og løber over 6 dage med afsluttende eksamen.

Har du mod på at blive en skarp fundraiser så tilmeld dig efterårsholdet nu med start d. 27. september!

Fundraising holdet forår 2015

i IAGTTAGELSER |1 Response

“Panama Papers” er katalytisk filantropi

I sin blog “Effektiv filantropi” betegner Menrik Mahncke offentliggørelsen af Panama Papirerne for resultat af katalytisk filantropi. Organisationen bag offentliggørelsen er finansieret af en række store internationale fonde.

The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) hedder organisatopnen der står bag offentliggørelsen af The pamnam Papers.

Bag ICIJ står en række fonde, der gennem de seneste år har specialiseret sig i at støtte fri presse og finansiere journalistiske projekter, der kan være vanskelige at realisere enten pga. omfanget og kompleksiteten eller pga. manglende politisk handlerum. Støtterne er: Adessium Foundation, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, The Ford Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trusts og Waterloo Foundation.

Almennyttige fonde har pr. definition ingen magt. Altså forstået som direkte magt, som vi kender det fra parlamentarismen. Men penge kan veksles til indflydelse på en lang række måder. Den klassiske og strategiske filantropi lægger begge vægt på demonstrationsprojekter, der skal vise verden excellence eller løfte værdigt trængende opgaver. Herigennem søges at tiltrække eller påvirke andre organisationer i erhvervslivet og den offentlige sektor. I den katalytiske filantropi er det netop transformationen af andre aktørers virkemåder og rationaler, der er målet.

Netop støtten til ICIJ kan vise sig at have meget store katalytiske effekter. Når skattemyndighederne har læst de 11,5 millioner sider, der er lækket, kan mange statsledere være udskiftet, erhvervsfolk trådt tilbage og sportsstjerner være straffet. Samtidig har politikere verden over allerede været fremme med forslag til nye stramninger, bedre kontrolsystemer og krav om ansvarsforpligtelse for de banker og advokater, som har bidraget.

Læs mere på Effektiv Filantropi.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Årets fundraiser 2015

UpFrontNet har netop holdt sine traditionsrige netværksdage på Brogården i Middelfart. Her blev Årets Fundraiser 2015 udnævnt.

En enstemmig komité var ikke i tvivl da den pegende på Katrine Frederiksen, Vollsmosesekretariatet som Årets Fundrasier 2015:

”Årets fundraiser er en af de mest målbevidste og samarbejds-orienterede personer på det sociale område og har gennem en lang årrække kæmpet for at skabe forandringer og fremdrift i et af Danmarks største udsatte boligområder.
Katrine er altid fyldt med konstruktive kommentarer samtidig med at vedkommende altid er åben for nye samarbejder, nye projekter og fælles ansøgninger. Hvis man søger en stærk kompetence indenfor det boligsociale område som både kan være kritisk, men samtidig formår at tænke nyt er det årets Fundraiser man skal henvende sig til.
Der er ingen tvivl om at Katrine brænder for det hun laver og det kan medføre nogle langhårede men også spændende diskussioner om alt lige fra arv ifht. miljø til potentialerne ved Collective Impact som det nye sort.
Katrines åbenhed og gode humør er et stærkt træk, som altid gør det til en fornøjelse at være sammen med vedkommende, både omkring de mere faglige diskussioner, men også til den kreative idégenerering over en god flaske rødvin.”

Tillykke til Katrine!

Årets fundraiser 2015

Årets fundraiser 2015

Læs den flotte redaktionelle omtale af prisen via dette link:
Vinder fornem fundraiserpris

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar