Ny samarbejdspartner

I forbindelse med vore mange fundraising aktiviteter på Grønland har vi indledt samarbejde med Lotte Symes, Greenland Advice.

Lotte har gennem mange år været ansat på Christiansborg med særlig opgavevaretagelse for de grønlandske medlemmer af Folketinget.

Læs mere om hende og firmaet her: https://www.greenlandadvice.com/

 

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Flere spændende kunder

Det skønne aktive efterår fortsætter med flere nye spændende kunder.

Der er bl.a. indgået en længerevarende aftale om bistand til Professionshøjskolen Absalon’s Forsknings- og Udviklingsafdeling der bistår forskerne med at optimere deres ansøgninger om ekstern finansiering.

På det grønne område arbejdes der på en række ansøgninger omkring 100%’s elektrificering af en færge samt etablering af et demonstrationsanlæg og efterfølgende virksomhedsetablering i Afrika der skal producere solcelle baserede vandpumper til landområderne i 3. verdens lande. Begge projekter er meget perspektivrige.

På undervisningssiden er der som noget nyt udbudt to 1-dags kurser i fundraising med undertegnede i regi af www.seminarer.dk. Jeg har tidligere undervist en masse for dem og er glad for at vi har fået genstartet samarbejdet. De to kurser finder sted d. 29. og 30. januar 2020.

Også på Grønland er der gang i de spændende projekter. Udover Godthåbhallen som der fortsat arbejdes med, kan vi glæde os til godt nyt samarbejde med Departementet for Sundhed og Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet vedr. etablering af et nyt Forebyggelseshus. Grønlands Radio og TV (KNR) ønsker at søge tilskud til digitalisering af deres arkiv m.h.p. at bevare en vigtig kulturarv, så her er vi også dybt involverede i ansøgningsarbejdet.

Skønt at kunne bistå alle disse enthusiastiske ildsjæle med at realisere deres gode projekter!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Kursistudtalelser Dansk Magisterforening

Jeg har haft rigtig meget undervisning for Dansk Magisterforening i dette efterår, såvel for ansatte som jobsøgende medlemmer.

Det er derfor en fornøjelse at modtage evalueringen fra kursisterne, der giver disse flotte kommentarer:

1. Fint kursus med en meget erfaren person, der tydeligvis havde dyb viden om sit emne. Og som også forsøgte at kæde deltagernes projekter/fag sammen med relevante fonde vi gennemgik. Så alt i alt fik jeg det indblik jeg havde brug for.
Tak.

2. Godt og lærerigt kursus med en meget kompetent underviser

3. Meget erfaren fundraiser, der delte villigt ud af disse, både elektronisk og mundtligt:-)

4. Lotte Jensen har været en rigtigt dygtigt og morsom formidler af et emmet, som kunne være blevet meget tørt. Jeg har fået nogen brugbare og konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan gribe fundraising an i praksis og viden om danske fonde. Også
en god portion mod til at give mig i kast med det i praksis. Så behold endelige Lotte, som eksperten inden for dette emme 🙂

5. Fantastisk kursus. Alle pengene værd. Lotte er fantastisk underviser!

6. Meget lærerigt og udbytterigt. Håber det holder ved, når det skal bruges i praksis

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Aktivt efterår forude

Efter en dejlig sommer er Up Front Europe igen parat til at tage fat på en række spændende arbejdsopgaver, der udover undervisning også omfatter en række spændende fundraising opgaver på konkrete projekter.

Magistrenes Efteruddannelse udbyder to fundraising kurser med undertegnede. To kurser for ledige d. 10-11. september i København og d. 23-24. oktober i Århus og et andet for ansatte med åben tilmelding d. 8-9. oktober. Tre spændende kurser på højt niveau!

Derudover er der godt i vente til foreningslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune, da kommunen udbyder en decideret projektlederuddannelse målrettet foreningslivet. De første 3 moduler, som undertegnede har fornøjelsen af at undervise på, omhandler Idemodning, Projekt organisering og Økonomi og Fundraising. Derudover tilbydes foreningerne mulighed for individuel sparring hos undertegnede efter hver af de 3 moduler. Glæder mig til det spændende forløb!

De konkrete fundraising opgaver der står lige for omhandler bl.a. modernisering og udvidelse af Godthåbhallen i Nuuk, om- og tilbygning til Jetsmark Idrætscenter, om- og tilbygning samt udsmykning af Bramdrup Kirke, Aalborg Zoo der vil bygge 1/3 del af parken om til Grønlandsk område, Fælleshus i Landsbyklynge Å-dalen, Etablering af et nyt fælleshus “Folkestedet” ved Dalum Idrætscenter.

Vi glæder os således til at komme igang her i efteråret og ønsker alle et godt og arbejdsomt efterår!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Glædelig Jul og godt Nytår

Ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig Jul og et aktivt og lykkebringende Nytår!

I Up Front Europe har vi haft travlt med masser af spændende fundraising, projektudvikling og undervisning i forskellige regier, såsom: Jobbanken, Magistrenes Efteruddannelse, UC Nord, Grønlands Universitet, Aarhus Produktionsskole, Bønnerup Havn, Jetsmark Fritidscenter, Godthåb Hallen, Aalborg Zoo, Sulisartut Højskoliat og GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats).

Vi glæder os til nye udfordringer i 2019!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Fundraising Grønlands Universitet

Så går turen atter til Grønland for at undervise i fundraising. Altid en fornøjelse!

Denne gang er der tale om et længerevarende 5-dags kursus fordelt over 2 mødegange i regi af Grønlands Universitet Ilisimatusarfik.
Læs mere her og tilmeld dig via Universitetets hjemmeside: Grønlands Universitet

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar
i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Fundraising på Grønland

D. 28, 29, og 30. maj gennemførte vi et 3-dags kursus i fundraising på Sulisartut Højskole i det sydgrønlanske Qaqortoq.
De 16 kursister kom bl.a. fra Arctic Circle Business, Den Maritime Skole, N.A.I.P, Transparency International, Kujalleq Kommune, et arkitektfirma og fra højskolen. Det var en spændende sammensat gruppe fuld af enthusiasme.

D. 18, 19, 20. september og 23-24. oktober går turen igen til Grønland for at holde ialt 5 dages fundraising kursus på Grønlands Universitet. Alle er velkomne!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Glædelig jul

En glædelig jul skal ønskes alle vore kunder, samarbejdspartnere, kolleger og øvrigt netværk.

2017 har været spændende og udfordrende på mange måder, og vi har leveret ydelser til en lang række gode kunder såsom:
Aarhus Produktionsskole
DGI Østjylland
Aarhus Teater
Job Banken
Bønnerup Havn
Foreningen ByBi
Forladet Multivers
Forsamlingshuse i Region Nord
Testrup Højskole
Litteratur Festivalen “Vild med Ord”
Ærø Turist og Erhvervsforening
Koorporationen
Magisterforeningens Efteruddannelse
Svendborg Kommune
Flakkebjerg Efterskole

Vi glæder os til at fortsætte hvor vi slap i 2018!!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Derfor får din ansøgning afslag!

Selv om man har en god og relevant projektidé og er fagligt dygtig inden for sit felt, er der alligevel mange der oplever at få afslag på deres projektansøgninger.

Styrelsen for Forskning og Uddannelser har analyseret de ansøgninger de modtager meget grundigt og fundet frem til 6 typiske fejl, som videreformidles herunder. Om det er ansøgninger til Horizon 2020 der er tale om, eller ansøgninger til den lange række af andre støttemuligheder der findes er i og for sig ligegyldigt: Det er de samme fejl der laves.

Herfra derfor en opfordring til at tilmelde sig forårets fundraising uddannelse her i vores regi, så man får optimeret sine ansøgningskompetencer. Læs mere under “kurser” her på siden.

De 6 typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemgået 250 evalueringsrapporter for typiske fejl og mangler i de danske ansøgninger til Horizon 2020. Alle kroge og hjørner er nærstuderet, og det har afsløret seks generelle udfordringer i de ansøgninger, der fik en god bedømmelse, men ikke god nok til at opnå funding.

Undersøgelsen viser, hvad en bedømmer kigger efter i en ansøgning, hvad der trækker ned i deres bedømmelser, og hvad der skiller den gode ansøgning, der ikke får tilskud fra den fremragende ansøgning, der opnår tilskud.

De seks udfordringer
De seks typiske mangler i gode ansøgninger, der alligevel får afslag:

Manglende detaljer
Beskrivelserne er for generelt for generiske og mangler en vis detaljeringsgrad. Dette vedrører især beskrivelser af målsætninger, målbare effekter samt arbejds- og tidsplan.

Manglende kvantificering
Hovedformål og projektets effekt er ikke kvantificeret og dermed for generelle.

Uklare målgrupper
Ofte er målgrupper ikke defineret eller beskrevet – det gælder for eksempel mellem de forskellige arbejdspakker, partnere eller de økonomiske ressourcer.

Manglende sammenhæng
Der er mangel på sammenhæng i ansøgningen. For eksempel mellem de forskellige dele af projektet eller mellem metoder og mål, arbejdsindsats og budget.

Utilstrækkelig risikostyring
Risikostyring er dårligt beskrevet eller slet ikke beskrevet i ansøgningen.

Hent rapporten
Proposals to Horizon 2020 – analysis of Evaluation Summary Reports. What are the main challenges for Danish applicants? (pdf)

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar