Bikubenfonden har fået ny strategi

Fonden vil fremover arbejde for at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og for kunstnere og kulturinstitutioner til at gå nye veje. Med den nye strategi for det filantropiske område bevæger Bikubenfonden sig nu i endnu højere grad i retning af at agere som en proaktiv, samarbejdsorienteret og engagerende fond.

Læs mere om strategien i dagens Altinget, og på Bikubenfondens hjemmeside: http://www.bikubenfonden.dk/bikubenfondens-strategi

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

8 nyudklækkede fundraisere :-)

D. 15 juni gik 8 håbefulde kursister på fundraising uddannelsen efteråret 2016 op til eksamen – alle med et flot resultat.

Stort tillykke til de 8 nye eksaminerede fundraisere:
Mie Madsen, projektleder, Lolland Kommune
Ida Marie Jeppesen, projektleder, Lolland Kommune
Kristine Lynge-Pedersen, projektkoordinator, Grønlands Universitet
Helle Boller, udviklingskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lone Christensen, fundraiser, Holbæk Krisecenter Medusa
Birgitte Vestergaard, projektassistent, Copenhagen Bombay Production
Katrine Lagarth, nordisk projektleder, Reckitt Benckiser A/S
Christian Kühne, udviklingskonsulent, Københavns Kommune

Derudover har nedenstående deltaget i uddannelsesforløbet:
Karin Kjær, Yo-Yo
Faton Avdijaj, Dimmitant fra Europa studier
Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent klima, Helsingør Kommune
Simon Post, projektleder, Lolland Kommune
Lisbeth Urfe, udviklingskonsulent, Lolland Kommune

149

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Danmarksfonde.dk

Nyt spændende site om fondes uddelinger, bevillingspraksis og meget mere, – og så er det endda gratis !

http://danmarksfonde.dk/fondsledelse/

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støtter to typer projekter: forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Formålet med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

  • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
  • At styrke bosætningen i landdistrikterne
  • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere – såvel danskere som nydanskere
  • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
  • At styrke de lokale kulturaktiviteter
  • At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge

Puljen yder støtte til to projekttyper:

  • Forsøgsprojekter
  • Projekter på de små øer

Ansøgningsfrister
Forsøgsprojekter i landdistrikterne: Ansøgningsfrist for 1. runde er 24. juni 2016 kl. 12:00.
Projekter på de små øer: Ansøgningsfrist for 1. runde er 24. juni 2016 kl. 12:00.

Læs mere her: http://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Vil du være fundraiser?

Fundraising er et super spændende og engagerende arbejdsfelt, hvor man hele tiden får lov at arbejde med de mest innovative og projektideer. Som fundraiser er man i sandhed med til at “gøre en stor forskel”! Ikke underligt at kompetencer og erfaring indenfor fundraising i stigende grad efterspørges i jobopslagene.

Jeg har personligt haft fornøjelsen af at arbejde med fundraising de sidste 26 år og derudover delt ud af min viden og erfaring på rigtig mange kurser.

Gennem de sidste 16 år har jeg udbudt en decideret Fundraising Uddannelse forår og efterår, der fokuserer på at rejse midler fra private fonde og offentlige puljer i Danmark, Norden og EU – dertil et enkelt modul omkring sponsering.

Uddannelsen kvalificerer dig til at blive professionel fundraiser på højt niveau og løber over 6 dage med afsluttende eksamen.

Har du mod på at blive en skarp fundraiser så tilmeld dig efterårsholdet nu med start d. 27. september!

Fundraising holdet forår 2015

i IAGTTAGELSER |1 Response

“Panama Papers” er katalytisk filantropi

I sin blog “Effektiv filantropi” betegner Menrik Mahncke offentliggørelsen af Panama Papirerne for resultat af katalytisk filantropi. Organisationen bag offentliggørelsen er finansieret af en række store internationale fonde.

The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) hedder organisatopnen der står bag offentliggørelsen af The pamnam Papers.

Bag ICIJ står en række fonde, der gennem de seneste år har specialiseret sig i at støtte fri presse og finansiere journalistiske projekter, der kan være vanskelige at realisere enten pga. omfanget og kompleksiteten eller pga. manglende politisk handlerum. Støtterne er: Adessium Foundation, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, The Ford Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trusts og Waterloo Foundation.

Almennyttige fonde har pr. definition ingen magt. Altså forstået som direkte magt, som vi kender det fra parlamentarismen. Men penge kan veksles til indflydelse på en lang række måder. Den klassiske og strategiske filantropi lægger begge vægt på demonstrationsprojekter, der skal vise verden excellence eller løfte værdigt trængende opgaver. Herigennem søges at tiltrække eller påvirke andre organisationer i erhvervslivet og den offentlige sektor. I den katalytiske filantropi er det netop transformationen af andre aktørers virkemåder og rationaler, der er målet.

Netop støtten til ICIJ kan vise sig at have meget store katalytiske effekter. Når skattemyndighederne har læst de 11,5 millioner sider, der er lækket, kan mange statsledere være udskiftet, erhvervsfolk trådt tilbage og sportsstjerner være straffet. Samtidig har politikere verden over allerede været fremme med forslag til nye stramninger, bedre kontrolsystemer og krav om ansvarsforpligtelse for de banker og advokater, som har bidraget.

Læs mere på Effektiv Filantropi.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Årets fundraiser 2015

UpFrontNet har netop holdt sine traditionsrige netværksdage på Brogården i Middelfart. Her blev Årets Fundraiser 2015 udnævnt.

En enstemmig komité var ikke i tvivl da den pegende på Katrine Frederiksen, Vollsmosesekretariatet som Årets Fundrasier 2015:

”Årets fundraiser er en af de mest målbevidste og samarbejds-orienterede personer på det sociale område og har gennem en lang årrække kæmpet for at skabe forandringer og fremdrift i et af Danmarks største udsatte boligområder.
Katrine er altid fyldt med konstruktive kommentarer samtidig med at vedkommende altid er åben for nye samarbejder, nye projekter og fælles ansøgninger. Hvis man søger en stærk kompetence indenfor det boligsociale område som både kan være kritisk, men samtidig formår at tænke nyt er det årets Fundraiser man skal henvende sig til.
Der er ingen tvivl om at Katrine brænder for det hun laver og det kan medføre nogle langhårede men også spændende diskussioner om alt lige fra arv ifht. miljø til potentialerne ved Collective Impact som det nye sort.
Katrines åbenhed og gode humør er et stærkt træk, som altid gør det til en fornøjelse at være sammen med vedkommende, både omkring de mere faglige diskussioner, men også til den kreative idégenerering over en god flaske rødvin.”

Tillykke til Katrine!

Årets fundraiser 2015

Årets fundraiser 2015

Læs den flotte redaktionelle omtale af prisen via dette link:
Vinder fornem fundraiserpris

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

“Collective impact” er på alles læber indenfor projekt- og udviklings verdenen: Ideen om at store komplekse problemstillinger kun kan løses gennem forpligtende partnerskaber mellem alle interessenter i den pågældende problemstilling.
Fonden Real Dania er som sædvanligt een af frontløberne på området, men også Socialt Udviklings Center (SUS) er med fremme på feltet.

Ny vin på gamle flasker ?

Jo da, – undertegnede har prædiket om betydningen af “helhedsorienterede tilgange” til løsning af komplekse problemstillinger de sidste mange år, – men det gode er nu, at også fondsverdenen for alvor har fået øjnene op for det. Det er altså nu vi skal til at kreere nogle ultra spændende bud på konkrete mega projekter der bygger på ideen om collective impact – om det så handler om byudvikling, landdistriktsudvikling, sårbare familier m.v.

Men husk at involvere slut målgruppen (de levede liv) i projektdesignet – for den måde kvalitetssikrer I projektet !

Læs mere her: http://www.sus.dk/blogs/collective-impact-naar-opskriften-paa-succes-ikke-findes/#.VryIDDBXkg0.facebook

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Frivilligt socialt arbejde (PUF)

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Der er ansøgningsfrist 30. marts 2016.
Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der skal afhjælpe eller forebygge problemer for socialt udsatte mennesker.
Det forventes, at projekterne sætter fokus på at skabe forandring for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.
Ansøgningspuljen støtter både drifts- og projektudgifter.

Målgruppe
Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er særligt socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse eller mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker i en svær livssituation.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist 30. marts 2016 kl. 12.

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt enkeltpersoner.

Læs mere her!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Kom og mød os på Fondskonferencen 2016 i Kolding!

Fondskonferencen er din genvej til succes med OPI, netværk, partnerskaber og viden om finansieringsmuligheder via fundraising.
I løbet af dagen er der oplæg, workshops og meeting point med deltagelse fra blandt andet Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden, Det Syddanske EU- Kontor og Syddansk Vækstforum. Temaerne på fondskonferencen er klima og energi, velfærd og oplevelseserhverv. Konferencen henvender sig til alle private virksomheder, iværksættere, kommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Program for dagen

Fondskonferencen 2016 arrangeres af Vejen, Middelfart, Fredericia og Kolding Kommuner i samarbejde med Syddansk Vækstforum.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar