Evaluering af fundraising kursus for Teknologisk Institut Uddannelse:

Vi har nu samlet de indkomne evalueringer. Der blev evalueret på en skala fra 1 – 5, hvor 1 er bedst.

Helhedsindtrykket er i gennemsnit blevet vurderet til 1,7.

Din egen præstation blev vurderet til:

Det faglige indhold er i gennemsnit blevet vurderet til 1,3.

Den præsentationsmæssige indsats er i gennemsnit blevet vurderet til 1,4

Udtalelser fra tidligere kursister på Fundraising Uddannelsen:

  • “Super godt det hele såvel processer som værktøjer – faglighed og undervisning. Du er en super kvinde – inspirerende rollemodel for en fundraiser”. Pia Bonde, Rebild Kommune
  • “Kursusdagene har haft et fint indhold, som har givet en god sammenhæng mellem internaterne. Du er en god formidler med en stor og bred vidensflade. de udvalgte redskaber har stor relevans for projektarbejde generelt, men hvor nogle redskaber også kan bruges i dagligdagen: de 6 tænkehatte, forandringsteoribegrebet”. Lise Smedegaard, Syddjurs Kommune.
  • “Super godt kursus – og billigt !  Jeg anbefaler gerne kurset til andre. Fedt at være total inspireret hver gang jeg tog fra kurset. Gode konkrete værktøjer, som er umiddelbart anvendelige. Inspirerende at vi kommer fra mange forskellige dele af erhvervslivet/det offentlige. Lotte har som underviser stor faglig kompetence”. Britta Andersen, Helsingør Kommune.

FUNDRAISING REFERENCER

En glad kursist fra Fundraising uddannelsen skriver: Jeg har haft stort held af at lave en eksamensopgave direkte som en ansøgning til Region Syddanmark om et forprojekt til et stort energibesparelsesprojekt i Region Syddanmark for alle kommunale bygninger. Region Syddanmark var meget begejstrede for ansøgningen og den megen vægt der heri var på beregning af effekt i form af CO2-besparelser, job og erhvervsfremme. Gennem uddannelsen blev jeg mere skarp på, hvordan en ansøgning skal bygges op, hvem der har nytte og EU-merværdi af projektet og få understreget den røde tråd. Også vigtigt med en begrundelse for, hvorfor det lige netop er os i Grøn Erhvervsvækst, som skal udføre forprojektet. Hvad vil det give Regionen af merværdi i forhold til deres strategier. Projektet er superspændende, – fordi det kan give beskæftigelse til 1400 personer og medføre CO2- reduktion på 24.000 tons over 3 år. Så det er en win- win projekt i forhold til økonomisk, miljø og social bæredygtighed.

Lotte Lindgaard Andersen
Projektleder Grøn erhvervsvækst

Kære UpfrontEurope

Da jeg i sin tid blev spurgt af min chef, om jeg ikke ville tage en fundraiser
uddannelse var jeg nok lidt skeptisk, og tænkte at noget så specifikt ville jeg
kun kunne bruge på et område i forhold til mine arbejdsopgaver.
Men jeg må jo blankt erkende, at det forholdt sig anderledes. Det har været
meget inspirerende at lære, ikke blot hvordan man fundraiser, også hvordan
men netværker, skaber støttegrupper, finder sponsormuligheder, udvikler
koncepter og idéer til sin arbejdsplads, til konkrete projekter, og til de ting
man beskæftiger sig med i sin fritid.
Derudover er Lotte en personlighed, som med sin hjertevarme facon med det
samme træder ind over ens personligheds tærskel, på en emotionel måde,
som gør at man straks føler sig tilpas, og selv tilknappede Nordjyder åbner op
og snakker løs.
Undervisningen har været meget fint struktureret omkring temaer,
opgaveløsning og selv EU Fonde, som ikke er det mest interessante tema blev
vækket til live, så det blev spiseligt og forståeligt, også når man som mange af
os, skal videreformidle det til andre.

MVH
Henrik R. S. Hansen
AC-Fuldmægtig, Kommunikations og Webansvarlig
Center for Planlagt Kirurgi
Regionshospitalet Silkeborg

Kære Lotte

Jeg vil gerne sige dig 1000 tak for et forrygende kursus – det har virkeligt været lærerigt, og jeg har fået stor viden på området, og ikke mindst et godt netværk. Du har en super energi som underviser, hvilket betyder at du forstår at gøre undervisningen interessant. Tak for stor inspiration og viden…

Sanne Dan Jensen

En glad nyuddannet fundraiser 🙂

Venlig hilsen
Karoline Winther-Lund
Leder Handicap og psykiatri
Ishøj Kommune

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*