FUNDRAISING UDDANNELSEN
Efteråret 2019 – Vi udbyder ikke Fundraising Uddannelsen i 2020 grundet massiv efterspørgsel på undervisning i eksternt regi. Der henvises istedet til kurserne i regi af Magistrenes Efteruddannelse og Seminarer.dk. Jeg tilbyder dog målrettede 6 dages uddannelsesforløb for enkeltkursister eller små grupper, der “bare vil have” uddannelsen. Disse kan bl.a. arrangeres og godkendes som selvvalgt 6 ugers efteruddannelse for ledige.

Formålet med Fundraising Uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig fundraiser kompetencer på et højt niveau. Målet er at uddanne deltagerne til at påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og -funktioner.

Indhold og metode
Uddannelsen Kursister foråret 2013foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, – samt ikke mindst selvstændigt arbejde med deltagerens eget projekt.
Hver deltager skal således medbringe en virkelig og konkret projektidé som er godkendt i hjemorganisationen. Ideen er at hver enkelt deltager skal stå med en konkret ansøgning ved afslutningen af uddannelsen klar til afsendelse – og forhåbentlig efterfølgende bevilling.
Fundraising uddannelsen er bygget op som et udviklingsorienteret forløb, hvor deltageren trænes i at overskue og beherske hele fundraising processen: Fra projektidé, over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Desuden en grundig indføring i EU’s opbygning og politikker samt et grundigt kendskab til nationale og internationale støtteinstrumenter.
Forløbet består af 6 dagsseminarer samt 1 dag med eksamen. Hvert seminar afsluttes med fælles evaluering og en afklaring af deltagernes forventninger og behov i forhold til næste seminar.
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave omhandlende kursistens eget projekt, som kursisten eksamineres i mundtligt af Lotte Jensen. Der udstedes eksamensbevis samt udarbejdes personlig udtalelse til hver enkelt deltager.

Se referenceudtalelser fra tidligere kursister.

Uddannelsen består af følgende moduler:

  • Hvad kendetegner et godt projekt ?
  • EU-projekter – mange spændende muligheder
  • Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori
  • Budget og finansieringsplaner
  • Succes med fundraising – den gode ansøgning
  • Partnerskaber med erhvervslivet og sponsering
  • Eksamen og afslutning

Undervisere
Gennemgående underviser på uddannelsen vil være Lotte Jensen, der har stor undervisningserfaring bl.a. som underviser på Magistrenes Efteruddannelse, Syddansk Universitets Efteruddannelse og Teknologisk Institut’s Efteruddannelse. Tidl. ekstern lektor på SDU. Har arbejdet med fundraising de sidste 26 år.
Derudover vil man på uddannelsen møde en række gæsteundervisere, der hver især er eksperter indenfor deres felt.

Pris
For et samlet undervisningsforløb indeholdende 6 dagsseminarer, undervisningsmateriale, fortæring samt eksaminations seminar: 19.000,- kr. pr. deltager eks. moms. Efterfølgende deltagere fra samme virksomhed: 17.000,- kr. eks. moms.
Deltageren får tillige 6 måneders gratis medlemsskab af www.upfrontnet.dk svarende til en værdi af 1.600,- kr.
Det er endvidere muligt at tilmelde sig enkeltmoduler på uddannelsen. Pris pr. modul: 4.000,- kr. eks. moms.

Tilmelding og program
Man kan indhente yderligere oplysninger på: tlf.: 8615 8511 eller: mail@upfronteurope.dk

Hent en pdf af flyeren for: Up Front Europe Fundraising uddannelsen Foråret 2018.

Navn (påkrævet)

Titel

Arbejdssted (påkrævet)

Adresse (påkrævet)

Post nr./By (påkrævet)

E-mail (påkrævet)

Telefonnummer (påkrævet)

Mobil nummer

EAN nummer (for offentlige institutioner)

Ønsker overnatning på seminaret?

Yderligere oplysninger?