STØTTEMULIGHEDER

Up Front Europe finder de relevante støtte- og tilskudsmuligheder til netop dit projekt. Up Front Europe vurderer projektet i forhold til støttemuligheder, og præsenterer herefter projekthaveren for en oversigt.

Vi er koblet op på Up Front Net – som er en fantastisk informationskilde om støtteordninger, og vi er i løbende kontakt med bevilgende myndigheder i ind- og udland. Hermed er det hurtigt at udvælge de relevante støttemuligheder for et projekt.

Nedenfor bringes en oversigt over en række gratis fondsoversigter:

Region Syddanmark
DGI – oversigt over støtteordninger til foreningslivet
Børn og Kultur Portalen
Tips og Lotto midler
Kulturministeriets støtteguide
Socialministeriets fondsdatabase
Startvækst – erhvervstilskud
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsens støtteordninger
Europa-Kommissionen EU-tilskud
Integrationsministeriet
Private fonde

Bygningsbevarende fonde:
www.byfo.dk

Alle danske fonde er samlet hos Billesøe & Baltzer, men her er link til nogle af de vigtigste:

Private fonde
A.P. Møllers Fond
Bikubenfonden
Brødrene Hartmanns Fond
Carlsbergfondet
Egmont Fonden
Ideer for Livet
JL Fondet
Knud Højgaards Fonden
Nordea-fonden
Ny Carlsbergfondet
Nykredits Fond
Oticon Fonden
Realdania
Rockwool Fonden
Sygekassernes Helsefond
Thomas B. Thriges Fond
TrygFonden
Tuborgfonden
VKR Fondene
Aage V. Jensen Fonde