RÅDGIVNING

STØTTEMULIGHEDER

rådgivning

støttemulighedder

Up Front Europe har eksisteret siden 1989 og er specialiseret i fundraising fra såvel nationale som internationale fonde og puljer til både den private og offentlige sektor.

Up Front Europe finder relevante støtte- og tilskudsmuligheder til netop dit projekt. Up Front Europe vurderer projektet i forhold til støttemuligheder, og præsenterer herefter projekthaveren for en oversigt.

Læs mere >

Læs mere >

ANSØGNINGER

KURSER

ansøgninger

kurser

Udarbejdelsen af ansøgninger er en disciplin, der har sine helt egne regler. Up Front Europe ved, hvilke krav der stilles til indhold, formulering og dokumentation af mange forskellige typer af ansøgninger.

Det er i dag vanskeligt at finde medarbejdere med tilstrækkelig kendskab til og praktisk erfaring med søgning af ekstern med-finansiering af projekter. Up Front Europe tilbyder interesserede undervisning i fundraising på et højt kvalificeret og internationalt niveau.

Læs mere >

Læs mere >