Kategoriarkiver: IAGTTAGELSER

Glædelig Jul og godt Nytår

Ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig Jul og et aktivt og lykkebringende Nytår!

I Up Front Europe har vi haft travlt med masser af spændende fundraising, projektudvikling og undervisning i forskellige regier, såsom: Jobbanken, Magistrenes Efteruddannelse, UC Nord, Grønlands Universitet, Aarhus Produktionsskole, Bønnerup Havn, Jetsmark Fritidscenter, Godthåb Hallen, Aalborg Zoo, Sulisartut Højskoliat og GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats).

Vi glæder os til nye udfordringer i 2019!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Fundraising Grønlands Universitet

Så går turen atter til Grønland for at undervise i fundraising. Altid en fornøjelse!

Denne gang er der tale om et længerevarende 5-dags kursus fordelt over 2 mødegange i regi af Grønlands Universitet Ilisimatusarfik.
Læs mere her og tilmeld dig via Universitetets hjemmeside: Grønlands Universitet

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar
i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Fundraising på Grønland

D. 28, 29, og 30. maj gennemførte vi et 3-dags kursus i fundraising på Sulisartut Højskole i det sydgrønlanske Qaqortoq.
De 16 kursister kom bl.a. fra Arctic Circle Business, Den Maritime Skole, N.A.I.P, Transparency International, Kujalleq Kommune, et arkitektfirma og fra højskolen. Det var en spændende sammensat gruppe fuld af enthusiasme.

D. 18, 19, 20. september og 23-24. oktober går turen igen til Grønland for at holde ialt 5 dages fundraising kursus på Grønlands Universitet. Alle er velkomne!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Glædelig jul

En glædelig jul skal ønskes alle vore kunder, samarbejdspartnere, kolleger og øvrigt netværk.

2017 har været spændende og udfordrende på mange måder, og vi har leveret ydelser til en lang række gode kunder såsom:
Aarhus Produktionsskole
DGI Østjylland
Aarhus Teater
Job Banken
Bønnerup Havn
Foreningen ByBi
Forladet Multivers
Forsamlingshuse i Region Nord
Testrup Højskole
Litteratur Festivalen “Vild med Ord”
Ærø Turist og Erhvervsforening
Koorporationen
Magisterforeningens Efteruddannelse
Svendborg Kommune
Flakkebjerg Efterskole

Vi glæder os til at fortsætte hvor vi slap i 2018!!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Derfor får din ansøgning afslag!

Selv om man har en god og relevant projektidé og er fagligt dygtig inden for sit felt, er der alligevel mange der oplever at få afslag på deres projektansøgninger.

Styrelsen for Forskning og Uddannelser har analyseret de ansøgninger de modtager meget grundigt og fundet frem til 6 typiske fejl, som videreformidles herunder. Om det er ansøgninger til Horizon 2020 der er tale om, eller ansøgninger til den lange række af andre støttemuligheder der findes er i og for sig ligegyldigt: Det er de samme fejl der laves.

Herfra derfor en opfordring til at tilmelde sig forårets fundraising uddannelse her i vores regi, så man får optimeret sine ansøgningskompetencer. Læs mere under “kurser” her på siden.

De 6 typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemgået 250 evalueringsrapporter for typiske fejl og mangler i de danske ansøgninger til Horizon 2020. Alle kroge og hjørner er nærstuderet, og det har afsløret seks generelle udfordringer i de ansøgninger, der fik en god bedømmelse, men ikke god nok til at opnå funding.

Undersøgelsen viser, hvad en bedømmer kigger efter i en ansøgning, hvad der trækker ned i deres bedømmelser, og hvad der skiller den gode ansøgning, der ikke får tilskud fra den fremragende ansøgning, der opnår tilskud.

De seks udfordringer
De seks typiske mangler i gode ansøgninger, der alligevel får afslag:

Manglende detaljer
Beskrivelserne er for generelt for generiske og mangler en vis detaljeringsgrad. Dette vedrører især beskrivelser af målsætninger, målbare effekter samt arbejds- og tidsplan.

Manglende kvantificering
Hovedformål og projektets effekt er ikke kvantificeret og dermed for generelle.

Uklare målgrupper
Ofte er målgrupper ikke defineret eller beskrevet – det gælder for eksempel mellem de forskellige arbejdspakker, partnere eller de økonomiske ressourcer.

Manglende sammenhæng
Der er mangel på sammenhæng i ansøgningen. For eksempel mellem de forskellige dele af projektet eller mellem metoder og mål, arbejdsindsats og budget.

Utilstrækkelig risikostyring
Risikostyring er dårligt beskrevet eller slet ikke beskrevet i ansøgningen.

Hent rapporten
Proposals to Horizon 2020 – analysis of Evaluation Summary Reports. What are the main challenges for Danish applicants? (pdf)

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

To nye regionale fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden

Partierne bag finanslovsaftalen 2018 er blevet enige om etableringen af to nye regionale kunstfonde: Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Fondene skal styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion.

Kulturminister Mette Bock siger
”Danmark skal både have en stærk hovedstad og et kulturliv i udvikling i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven nu afsætter penge til etablering af to regionale kunstfonde, som vil styrke kunsten og kunstnere i Vestdanmark og på øerne. Jeg håber, at de statslige midler – sammen med lokal medfinansiering – kan være med til at gøde jorden for et endnu mere blomstrende kulturliv i hele Danmark.”

Baggrund og finansiering
På finanslovsaftalen for 2018 afsættes der 4,8 mio. kr. årligt til opstart af de to nye, regionale kunstfonde. Fra 2020 stiger beløbet til 5 mio. årligt. De to fonde kommer til at støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer. Det bliver en forudsætning, at projekterne også har lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene.

Initiativerne finansieres ved en reduktion på to pct. på Statens Kunstfonds bevilling. De to fonde vil lige som Statens Kunstfond blive sekretariatsbetjent af Slots- og Kulturstyrelsen.

Samtidig er der fra 2018 og frem øremærket 4 mio. kr. årligt, som vil indgå i en kommende talentindsats, som kulturministeren ventes at lancere i begyndelsen af det nye år.

Læs mere her:
https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/to-nye-regionale-fonde-skal-styrke-kunsten-uden-for-hovedstaden/1/1/

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Den Danske Fondsanalyse 2017
fra Kraft & Partners er udkommet

År 2016/17 var det hidtil bedste år for de danske almennyttige fonde. Fondene uddeler mere, er mere synlige, mere transparente og har mere indflydelse på udviklingen i det danske samfund end nogensinde før.

2016 har været det bedste år for almennyttige fonde nogensinde. Aldrig har fondene uddelt så mange penge, været så synlige og transparente samt har haft så stor effekt på det danske samfund, skriver Markus Bjørn Kraft i Altinget d. 27. oktober.

I perioden fra 2015 til 2016 er de 30 fondes samlede formuer steget fra 374,5 milliarder kroner i 2015 til 381,3 milliarder kroner i 2016, hvilket er en stigning på 2 procent. Fondenes formuer er altså i vækst, men ikke så markant som de tre foregående år, hvor den samlede formue i gennemsnit voksede med 7,6 procent hvert år.

De 30 udvalgte fonde i Den Danske Fondsanalyse 2017 repræsenterer de fonde, der uddeler mest til det danske samfund. I perioden 2007-2016 har den overordnede tendens været, at fondene uddeler stadig mere til almennyttige formål.

I en tid, hvor staten skal spare, og virksomhederne stadig har fokus på optimering af driften, er fondenes rolle blevet betydeligt mere afgørende. Fondene finder samtidig på helt nye måder at arbejde på, hvilket kommer særligt til udtryk i deres tilgang til fem temaer: strategi, samfundsmæssig rolle, organisering, arbejde med effekt og fokus på synlighed overfor omverdenen.

Kraft & Partners’ Fondsanalyse 2017
Kraft & Partners’ Fondsanalyse 2017 indeholder mange nyheder. En nyhed er en magtanalyse, der placerer de store fonde indflydelsesmæssigt i det danske samfund og en præsentation af hovedresultaterne fra en større analyse af trends blandt internationale og danske fonde. De store fonde arbejder og organiserer sig anderledes, hvilket kommer til udtryk i deres tilgang til fem temaer; strategi, samfundsmæssig rolle, organisering, arbejde med effekt og fokus på synlighed.

En anden nyhed er at Fondsanalysen 2017 ser på fondenes anvendelse af sociale medier, som flere fonde nu griber med et tydeligt stakeholder-fokus. Analysen ser på hvilke sociale medier fondene anvender og laver en dybdeanalyse af mediet Facebook og fonde.

En tredje nyhed er en analyse af fondenes transparens på Anbefalingerne for god fondsledelse. I hvor høj grad forklarer fondene hvordan de lever op til anbefalingerne?

Ligesom sidste år indeholder Fondsanalysen 2017 derudover nye tal for:

  • fondenes økonomiske resultater
  • Kraft & Partners’ transparensbarometer og webbarometer
  • fondenes synlighed i medierne

Link: www.kraft-partners.dk/viden/den-danske-fondsanalyse-2017/

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Fundraising i Region Nord

I forbindelse med www.foreningstilskud.dk har vi netop opslået et 2-dags kursus over to lørdage målrettet fundraising til nye faciliteter i Region Nord.
Kurset foregår i Brønderslev Hallerne henholdsvis lørdag d. 20. januar og lørdag d. 3. marts.
Er du på den ene eller anden måde involveret i et spændende nyt facilitetsprojekt er dette to-dags kursus derfor super relevant for dig og de andre der arbejder med projektet.

Læs mere om det spændende kursus her: Folder facilitetskursus Brønderslev

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Portal for statens tilskudspuljer

Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet indgang til statens tilskudspuljer. Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer. Samtidig stiller Statens Tilskudspuljer de samlede indberettede oplysninger om tilskudspuljerne til rådighed for offentligheden.​

Se alle tilskudsmulighederne her: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar