Den Danske Fondsanalyse 2017
fra Kraft & Partners er udkommet

År 2016/17 var det hidtil bedste år for de danske almennyttige fonde. Fondene uddeler mere, er mere synlige, mere transparente og har mere indflydelse på udviklingen i det danske samfund end nogensinde før.

2016 har været det bedste år for almennyttige fonde nogensinde. Aldrig har fondene uddelt så mange penge, været så synlige og transparente samt har haft så stor effekt på det danske samfund, skriver Markus Bjørn Kraft i Altinget d. 27. oktober.

I perioden fra 2015 til 2016 er de 30 fondes samlede formuer steget fra 374,5 milliarder kroner i 2015 til 381,3 milliarder kroner i 2016, hvilket er en stigning på 2 procent. Fondenes formuer er altså i vækst, men ikke så markant som de tre foregående år, hvor den samlede formue i gennemsnit voksede med 7,6 procent hvert år.

De 30 udvalgte fonde i Den Danske Fondsanalyse 2017 repræsenterer de fonde, der uddeler mest til det danske samfund. I perioden 2007-2016 har den overordnede tendens været, at fondene uddeler stadig mere til almennyttige formål.

I en tid, hvor staten skal spare, og virksomhederne stadig har fokus på optimering af driften, er fondenes rolle blevet betydeligt mere afgørende. Fondene finder samtidig på helt nye måder at arbejde på, hvilket kommer særligt til udtryk i deres tilgang til fem temaer: strategi, samfundsmæssig rolle, organisering, arbejde med effekt og fokus på synlighed overfor omverdenen.

Kraft & Partners’ Fondsanalyse 2017
Kraft & Partners’ Fondsanalyse 2017 indeholder mange nyheder. En nyhed er en magtanalyse, der placerer de store fonde indflydelsesmæssigt i det danske samfund og en præsentation af hovedresultaterne fra en større analyse af trends blandt internationale og danske fonde. De store fonde arbejder og organiserer sig anderledes, hvilket kommer til udtryk i deres tilgang til fem temaer; strategi, samfundsmæssig rolle, organisering, arbejde med effekt og fokus på synlighed.

En anden nyhed er at Fondsanalysen 2017 ser på fondenes anvendelse af sociale medier, som flere fonde nu griber med et tydeligt stakeholder-fokus. Analysen ser på hvilke sociale medier fondene anvender og laver en dybdeanalyse af mediet Facebook og fonde.

En tredje nyhed er en analyse af fondenes transparens på Anbefalingerne for god fondsledelse. I hvor høj grad forklarer fondene hvordan de lever op til anbefalingerne?

Ligesom sidste år indeholder Fondsanalysen 2017 derudover nye tal for:

  • fondenes økonomiske resultater
  • Kraft & Partners’ transparensbarometer og webbarometer
  • fondenes synlighed i medierne

Link: www.kraft-partners.dk/viden/den-danske-fondsanalyse-2017/

i IAGTTAGELSER

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*