Derfor får din ansøgning afslag!

Selv om man har en god og relevant projektidé og er fagligt dygtig inden for sit felt, er der alligevel mange der oplever at få afslag på deres projektansøgninger.

Styrelsen for Forskning og Uddannelser har analyseret de ansøgninger de modtager meget grundigt og fundet frem til 6 typiske fejl, som videreformidles herunder. Om det er ansøgninger til Horizon 2020 der er tale om, eller ansøgninger til den lange række af andre støttemuligheder der findes er i og for sig ligegyldigt: Det er de samme fejl der laves.

Herfra derfor en opfordring til at tilmelde sig forårets fundraising uddannelse her i vores regi, så man får optimeret sine ansøgningskompetencer. Læs mere under “kurser” her på siden.

De 6 typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemgået 250 evalueringsrapporter for typiske fejl og mangler i de danske ansøgninger til Horizon 2020. Alle kroge og hjørner er nærstuderet, og det har afsløret seks generelle udfordringer i de ansøgninger, der fik en god bedømmelse, men ikke god nok til at opnå funding.

Undersøgelsen viser, hvad en bedømmer kigger efter i en ansøgning, hvad der trækker ned i deres bedømmelser, og hvad der skiller den gode ansøgning, der ikke får tilskud fra den fremragende ansøgning, der opnår tilskud.

De seks udfordringer
De seks typiske mangler i gode ansøgninger, der alligevel får afslag:

Manglende detaljer
Beskrivelserne er for generelt for generiske og mangler en vis detaljeringsgrad. Dette vedrører især beskrivelser af målsætninger, målbare effekter samt arbejds- og tidsplan.

Manglende kvantificering
Hovedformål og projektets effekt er ikke kvantificeret og dermed for generelle.

Uklare målgrupper
Ofte er målgrupper ikke defineret eller beskrevet – det gælder for eksempel mellem de forskellige arbejdspakker, partnere eller de økonomiske ressourcer.

Manglende sammenhæng
Der er mangel på sammenhæng i ansøgningen. For eksempel mellem de forskellige dele af projektet eller mellem metoder og mål, arbejdsindsats og budget.

Utilstrækkelig risikostyring
Risikostyring er dårligt beskrevet eller slet ikke beskrevet i ansøgningen.

Hent rapporten
Proposals to Horizon 2020 – analysis of Evaluation Summary Reports. What are the main challenges for Danish applicants? (pdf)

i IAGTTAGELSER

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*