Fondsuddelinger 2016 – et overblik

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har netop gennemgået alle fondsbevillinger i 2016 der er uddelt fra ca. 10.000 aktive fonde.
De 25 største og mest donerende fonde tegner sig for ca. 70% af det samlede uddelingsbeløb svarende til 15 % af det samlede antal uddelinger. Det vil altså sige, at de uddeler store beløb til få ansøgere. 11,7 mia. blev fordelt fra de største fonde fordelt på ca. 11.500 bevillinger.
Til gengæld kommer de resterende 85% af antal uddelinger fra de små og mellemstore fonde svarende til de resterende 30% af det samlede uddelingsbeløb. Det vil altså sige mange små uddelinger til mange ansøgere. Dette svarer til ca. 5 mia. kr. i uddelinger fordelt på 62.500 bevillinger fra de mindre og mellemstore fondes side.
Der er altså gode frisk penge til såvel store som små projekter, så fortvivl ikke derude 🙂

Novo Nordisk Fonden tegner sig for langt den største samlede uddeling med ialt ca. 4.2 mia. kr. Dette skyldes primært ekstraordinære donationer som følge af firma jubilæum m.m.
Herefter kommer A.P.Møller Fondet med 1.1 mia., Villum Fonden med 902 mio. og endelig Real Dania med 806 mio. kr.

i IAGTTAGELSER

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*