Up Front Europe har indgået aftale om at udbyde Fundraising Uddannelsen i regi af Seminarer.dk i foråret 2021.

Bliv eksamineret fundraiser

Behovet for eksterne midler til fortsat udvikling af alle velfærdssamfundets frontinstitutioner har aldrig været større. Der opstår hele tiden behov for nye løsninger og tiltag, nye målgrupper samt nye metoder, men det bliver stadigt vanskeligere at finansiere udviklingstiltagene via de pressede driftsbudgetter, vi alle er underlagt i dagens Danmark.

Uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner, selvejende institutioner, private bosteder, socialøkonomiske virksomheder m.fl. er således henvist til at orientere sig mere målrettet i forhold til at kunne hjemtage ekstern medfinansiering til udviklingsaktiviteterne. Derfor er netop denne uddannelse relevant for dig!

Der er milliarder at hente ved styrelser, ministerier, regioner, fonde mv., men hvis du skal have del i midlerne, kræver det, at du har et godt projektkoncept og en gennemarbejdet projektbeskrivelse, der munder ud i en succesrig ansøgning. Dette stiller også krav til et godt samarbejde både internt og eksternt med samarbejdspartnere allerede i projektets udviklingsfase.

På uddannelsen lærer du om de overordnede strategier og metoder i fundraising-processen, og hvordan du skruer et godt projekt sammen og med succes håndterer programmerne, puljerne og fondene i ansøgningsfasen. Alt sammen med det formål, at processen ender med den helt ekstraordinære ansøgning. Derudover bliver du gjort opmærksom på alternative finansieringsmuligheder, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på.

Under forløbet tilegner du dig kompetencer inden for fundraising på et operationelt og højt niveau. Det udviklingsorienterede forløb træner dig i at overskue og beherske fundraising-processen fra projektidé over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Efter endt uddannelse kan du påtage dig såvel større som mindre fundraising-opgaver og -funktioner i din organisation eller institution, hvormed chancen for at kvalitetsudvikle kommer endnu tættere på.

Modul 1:
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 09.30 – torsdag den 14. januar 2021 kl. 15.00

Modul 2:
Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 09.30 – onsdag den 3. februar 2021 kl. 15.00

Modul 3:
Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 09.30 – onsdag den 3. marts 2021 kl. 15.00

Eksamen:
Eksamen bliver afholdt torsdag den 25. marts 2021 eller fredag den 26. marts 2021.

Alle moduler og eksamen foregår på Trinity Hotel & Konference Center.

Læs mere her: https://seminarer.dk/uddannelser/bliv-eksamineret-fundraiser/