FUNDRAISING UDDANNELSEN 2021

Vi udbyder ikke Fundraising Uddannelsen i 2021 grundet massiv efterspørgsel på undervisning i eksternt regi. Er man et lille hold fra en bestemt arbejdsplads/organisation eller lignende specialdesigner vi selvfølgelig en uddannelse for jer! Kontakt os gerne herom!

Formålet med Fundraising Uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig fundraiser kompetencer på et højt niveau. Målet er at uddanne deltagerne til at påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og -funktioner.

Indhold og metode
Uddannelsen Kursister foråret 2013foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, – samt ikke mindst selvstændigt arbejde med deltagerens eget projekt.
Hver deltager skal således medbringe en virkelig og konkret projektidé som er godkendt i hjemorganisationen. Ideen er at hver enkelt deltager skal stå med en konkret ansøgning ved afslutningen af uddannelsen klar til afsendelse – og forhåbentlig efterfølgende bevilling.
Fundraising uddannelsen er bygget op som et udviklingsorienteret forløb, hvor deltageren trænes i at overskue og beherske hele fundraising processen: Fra projektidé, over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Desuden en grundig indføring i EU’s opbygning og politikker samt et grundigt kendskab til nationale og internationale støtteinstrumenter.
Forløbet består af 6 dagsseminarer samt 1 dag med eksamen. Hvert seminar afsluttes med fælles evaluering og en afklaring af deltagernes forventninger og behov i forhold til næste seminar.
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave omhandlende kursistens eget projekt, som kursisten eksamineres i mundtligt af Lotte Jensen. Der udstedes eksamensbevis samt udarbejdes personlig udtalelse til hver enkelt deltager.

Uddannelsen består af følgende moduler:

 • Hvad kendetegner et godt projekt ?
 • EU-projekter – mange spændende muligheder
 • Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori
 • Budget og finansieringsplaner
 • Succes med fundraising – den gode ansøgning
 • Partnerskaber med erhvervslivet og sponsering
 • Eksamen og afslutning

Undervisere
Gennemgående underviser på uddannelsen vil være Lotte Jensen, der har stor undervisningserfaring bl.a. som underviser på Magistrenes Efteruddannelse, Syddansk Universitets Efteruddannelse og Teknologisk Institut’s Efteruddannelse. Tidl. ekstern lektor på SDU. Har arbejdet med fundraising de sidste 30 år.
Derudover vil man på uddannelsen møde en række gæsteundervisere, der hver især er eksperter indenfor deres felt.

Pris
Spørg efter prisen for et samlet undervisningsforløb indeholdende 6 dagsseminarer, undervisningsmateriale samt eksaminations seminar. Prisen er afhængig af antal deltagere.
Deltageren får tillige 6 måneders gratis medlemsskab af www.upfrontnet.dk svarende til en værdi af 1.600,- kr.

Tilmelding og program
Man kan indhente yderligere oplysninger på: tlf.: 8615 8511/40428511 eller: mail@upfronteurope.dk

  Navn (påkrævet)

  Titel

  Arbejdssted (påkrævet)

  Adresse (påkrævet)

  Post nr./By (påkrævet)

  E-mail (påkrævet)

  Telefonnummer (påkrævet)

  Mobil nummer

  EAN nummer (for offentlige institutioner)

  Ønsker overnatning på seminaret?

  Yderligere oplysninger?