4 fysioterapeuter og pædagoger fra Specialbørnehaven for CP børn “Centerbørnehaven” kan nu føje endnu en titel til cv’et som fundraiser.

Tina Høegh Bundgaard, Maria Dalby Israelsen, Marianne Riis Jensen og Mia Appelquist Galiano har taget Fundraising Uddannelsen her i foråret 2021 og afsluttede forløbet med eksamen d. 14. april.

Stort tillykke til alle 4 og ikke mindst til de mange handicappede børn, som helt sikkert vil mærke en del forbedringer i dagligdagen!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Efter et efterår i gråt i gråt, drømmer vi i Up Front Europe om en hvid, frostklar og solrig Jul, som i de gode gamle dage!

Vi sender vore tanker til Grønland og de gode kunder og relationer vi har fået deroppe gennem de senere år. Der har de sne har de! OG jeg længes derop!

Sidste store arbejdsopgave her før jul, var en stor ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond om tilskud til anlæg af en ny FGU skole på Godsbanearealet i Aarhus. Det bliver spændende at se hvad de mener i fonden.

Uagtet Corona, har 2020 været et travlt og spændende arbejdsår med masser af store, gode og udfordrende arbejdsopgaver. Lige sådan som vi kan lide det!

Jeg har eks. været tilknyttet som een af de hovedansvarlige for en stor Projektlederuddannelse for foreningslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et super spændende forløb med masser af undervisning, workshops m.m.

Der er også undervist for Seminarer.dk og for DM Uddannelse og i 2021 vender vi tilbage til KommuneKonsulenten som underviser i fundraising.

Vi ser frem til at 2021 bliver lidt sjovere og vi igen får lov til at afholde fysiske møder m.v.

Tak for godt samarbejde i 2021 – vi ses i det nye!!

Glædelig Jul og godt Nytår!!

Lotte

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Ny multihal i Nuuk

Stort tillykke til Godthåbhallen og bestyrelsen bag med det flotte nye halprojekt og tillykke til alle Nuuks borgere!

Up Front Europe har bistået i hele forløbet lige fra idéudvikling til endeligt prospekt, herunder også fungeret som projektkoordinator for styregruppen. Forløbet har varet i ca. 3 år, hvilket alt i alt ikke er sårlig lang tid set i lyset af det store ambitiøse projekt der er tale om!

Læs mere om projektet her: https://sermitsiaq.ag/se-fotosjulegaven-idraetsglade-nuuk-borgere

i IAGTTAGELSER | Mærket | Skriv en kommentar

Stort tillykke til 2 nye fundraisere der fløj fra reden i dag fredag d. 20-11-2020.

Camilla Danrich fra foreningen “En hjælpende hånd – til fordel for ældre”. Camilla’s hjerte brænder for at hjælpe ensomme, udsatte ældre med udgangspunkt i hendes erfaringer fra arbejdet i ældresektoren. Jeg er utrolig glad for at have bidraget til at hjælpe hende videre i arbejdet!

Simon Nielsen fra Kompetencehuset i Aarhus der allerede efter de to første seminarer formåede at rejse 175.000,- kr. til sit Inkubator projekt for unge. Simon (med guldbukserne) vil ganske givet få rejst mange flere midler i sit fremtidige virke!!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Ny Fundraising Uddannelse

Er glad for et kunne annoncere endnu en nyskabelse, nemlig at den velafprøvede fagligt stærke Fundraising Uddannelse hos undertegnede nu udbydes i samarbejde med www.seminarer.dk

Det er dejligt ikke længere at skulle bøvle med tilmeldinger, afmeldinger, booking af konferencecentre, eksterne oplægsholdere m.m. samtidig med at man også skal undervise.

Bliv “Eksamineret Fundraiser” hos undertegnede her i foråret. Læs mere her og tilmeld dig: Læs mere her

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Direktørskifte i UFN

Jens Hanberg Sørensen som har været ansat i Up Front Europe i perioden fra 1990 til 2000, og fra år 2000 været Direktør for www.upfrontnet.dk er pr. 1-10-2020 fratrådt tjenesten.

Det har været 30 spændende år, hvor vi i fællesskab har været pionerer indenfor udvikling af fundraising som begreb i Danmark. Vi var også de første til at få etableret en digital fondsdatabase, idet vi overtog den cd-rom baserede Database over støtteordninger på Teknologisk Institut. Ja, der er i sandhed løbet meget vand i åen i løbet af 30 år. Tak for alt Jens og god vind på din videre færd!

Velkommen også til den nye mand på posten som direktør for www.upfrontnet.dk Torben Märcher. Torben er “ung” (55) og fremadstormende, mangeårig skoleleder og nyvalgt formand for DGI Østjylland. Jeg glæder mig til samarbejdet!!!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Ny samarbejdspartner

I forbindelse med vore mange fundraising aktiviteter på Grønland har vi indledt samarbejde med Lotte Symes, Greenland Advice.

Lotte har gennem mange år været ansat på Christiansborg med særlig opgavevaretagelse for de grønlandske medlemmer af Folketinget.

Læs mere om hende og firmaet her: https://www.greenlandadvice.com/

 

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Flere spændende kunder

Det skønne aktive efterår 2019 fortsætter med flere nye spændende kunder.

Der er bl.a. indgået en længerevarende aftale om bistand til Professionshøjskolen Absalon’s Forsknings- og Udviklingsafdeling der bistår forskerne med at optimere deres ansøgninger om ekstern finansiering.

På det grønne område arbejdes der på en række ansøgninger omkring 100%’s elektrificering af en færge samt etablering af et demonstrationsanlæg og efterfølgende virksomhedsetablering i Afrika der skal producere solcelle baserede vandpumper til landområderne i 3. verdens lande. Begge projekter er meget perspektivrige.

På undervisningssiden er der som noget nyt udbudt to 1-dags kurser i fundraising med undertegnede i regi af www.seminarer.dk. Jeg har tidligere undervist en masse for dem og er glad for at vi har fået genstartet samarbejdet. De to kurser finder sted d. 29. og 30. januar 2020.

Også på Grønland er der gang i de spændende projekter. Udover Godthåbhallen som der fortsat arbejdes med, kan vi glæde os til godt nyt samarbejde med Departementet for Sundhed og Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet vedr. etablering af et nyt Forebyggelseshus. Grønlands Radio og TV (KNR) ønsker at søge tilskud til digitalisering af deres arkiv m.h.p. at bevare en vigtig kulturarv, så her er vi også dybt involverede i ansøgningsarbejdet.

Skønt at kunne bistå alle disse enthusiastiske ildsjæle med at realisere deres gode projekter!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Kursistudtalelser Dansk Magisterforening

Jeg har haft rigtig meget undervisning for Dansk Magisterforening i dette efterår, såvel for ansatte som jobsøgende medlemmer.

Det er derfor en fornøjelse at modtage evalueringen fra kursisterne, der giver disse flotte kommentarer:

1. Fint kursus med en meget erfaren person, der tydeligvis havde dyb viden om sit emne. Og som også forsøgte at kæde deltagernes projekter/fag sammen med relevante fonde vi gennemgik. Så alt i alt fik jeg det indblik jeg havde brug for.
Tak.

2. Godt og lærerigt kursus med en meget kompetent underviser

3. Meget erfaren fundraiser, der delte villigt ud af disse, både elektronisk og mundtligt:-)

4. Lotte Jensen har været en rigtigt dygtigt og morsom formidler af et emmet, som kunne være blevet meget tørt. Jeg har fået nogen brugbare og konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan gribe fundraising an i praksis og viden om danske fonde. Også
en god portion mod til at give mig i kast med det i praksis. Så behold endelige Lotte, som eksperten inden for dette emme 🙂

5. Fantastisk kursus. Alle pengene værd. Lotte er fantastisk underviser!

6. Meget lærerigt og udbytterigt. Håber det holder ved, når det skal bruges i praksis

i IAGTTAGELSER |1 Response

Aktivt efterår forude

Efter en dejlig sommer er Up Front Europe igen parat til at tage fat på en række spændende arbejdsopgaver, der udover undervisning også omfatter en række spændende fundraising opgaver på konkrete projekter.

Magistrenes Efteruddannelse udbyder to fundraising kurser med undertegnede. To kurser for ledige d. 10-11. september i København og d. 23-24. oktober i Århus og et andet for ansatte med åben tilmelding d. 8-9. oktober. Tre spændende kurser på højt niveau!

Derudover er der godt i vente til foreningslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune, da kommunen udbyder en decideret projektlederuddannelse målrettet foreningslivet. De første 3 moduler, som undertegnede har fornøjelsen af at undervise på, omhandler Idemodning, Projekt organisering og Økonomi og Fundraising. Derudover tilbydes foreningerne mulighed for individuel sparring hos undertegnede efter hver af de 3 moduler. Glæder mig til det spændende forløb!

De konkrete fundraising opgaver der står lige for omhandler bl.a. modernisering og udvidelse af Godthåbhallen i Nuuk, om- og tilbygning til Jetsmark Idrætscenter, om- og tilbygning samt udsmykning af Bramdrup Kirke, Aalborg Zoo der vil bygge 1/3 del af parken om til Grønlandsk område, Fælleshus i Landsbyklynge Å-dalen, Etablering af et nyt fælleshus “Folkestedet” ved Dalum Idrætscenter.

Vi glæder os således til at komme igang her i efteråret og ønsker alle et godt og arbejdsomt efterår!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar