To nye regionale fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden

Partierne bag finanslovsaftalen 2018 er blevet enige om etableringen af to nye regionale kunstfonde: Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Fondene skal styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion.

Kulturminister Mette Bock siger
”Danmark skal både have en stærk hovedstad og et kulturliv i udvikling i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven nu afsætter penge til etablering af to regionale kunstfonde, som vil styrke kunsten og kunstnere i Vestdanmark og på øerne. Jeg håber, at de statslige midler – sammen med lokal medfinansiering – kan være med til at gøde jorden for et endnu mere blomstrende kulturliv i hele Danmark.”

Baggrund og finansiering
På finanslovsaftalen for 2018 afsættes der 4,8 mio. kr. årligt til opstart af de to nye, regionale kunstfonde. Fra 2020 stiger beløbet til 5 mio. årligt. De to fonde kommer til at støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer. Det bliver en forudsætning, at projekterne også har lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene.

Initiativerne finansieres ved en reduktion på to pct. på Statens Kunstfonds bevilling. De to fonde vil lige som Statens Kunstfond blive sekretariatsbetjent af Slots- og Kulturstyrelsen.

Samtidig er der fra 2018 og frem øremærket 4 mio. kr. årligt, som vil indgå i en kommende talentindsats, som kulturministeren ventes at lancere i begyndelsen af det nye år.

Læs mere her:
https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/to-nye-regionale-fonde-skal-styrke-kunsten-uden-for-hovedstaden/1/1/

i IAGTTAGELSER

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*